Tuesday, April 16, 2024

Tesla redukuje zatrudnienie „o ponad 10% na całym świecie”

 Elon Musk przekazał, że Tesla zwolni ponad 10% swoich pracowników.

„Przez lata szybko się rozwijaliśmy, a liczba fabryk rozwijała się na całym świecie. Wraz z tym szybkim rozwojem nastąpiło powielanie ról i funkcji w niektórych obszarach.

Przygotowując firmę do kolejnej fazy wzrostu, niezwykle ważne jest przyjrzeć się każdemu aspektowi firmy pod kątem redukcji kosztów i zwiększenia produktywności” – według CNBC zauważył Musk w mailu do pracowników.

„W ramach tych wysiłków dokonaliśmy dokładnego przeglądu organizacji i podjęliśmy trudną decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia na całym świecie o ponad 10%. Nie ma niczego, czego nienawidzę bardziej, ale trzeba to zrobić. To umożliwi nam być wyszczuplonymi, innowacyjnymi i głodnymi kolejnej fazy wzrostu” – zauważył Musk.

- Na podstawie doniesień The Blaze.