Wednesday, October 27, 2010

Dotychczas Kartę Polaka otrzymało prawie 40 tys. osób

Dotychczas Kartę Polaka otrzymało prawie 40 tys. osób, zamieszkałych za naszą wschodnią granicą. Najwięcej wniosków wpływa do konsulatów we Lwowie, Grodnie, Brześciu, Łucku, Mińsku, Wilnie i Kijowie. link