Wednesday, October 27, 2010

Tu mówimy tylko po niemiecku - integracja na siłę?

Niemcy wpadli na nowy pomysł by przyśpieszyć integrację imigrantów w tym kraju - chcą nakazać uczniom, by na terenie szkoły mówili wyłącznie po niemiecku. Nawet na przerwach. link