Monday, December 27, 2010

Nie pozwolą na przymusową asymilację litewskich Polaków

Sejm Litwy przełożył na wiosenną sesję przyjęcie kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o oświacie, która uderza w szkolnictwo mniejszości narodowych, w tym w szkolnictwo polskie. Wiosenna sesja Sejmu rozpocznie się 10 marca. link