On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, March 18, 2011

"Polacy są jak trawa. Wykopiesz, wypalisz i tak odrosną"

Wczorajsze głosowanie w litewskim Seimasie (Sejmie), podczas którego przyjęto projekt ustawy, zgodnie z którą w szkołach mniejszości narodowych (de facto w polskich szkołach na Wileńszczyźnie, bo ich tu jest najwięcej) od września b.r. oprócz obowiązkowych lekcji języka litewskiego, w języku litewskim będą prowadzone lekcje historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. link