On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 17, 2011

Reprywatyzacja. "USA mogły pomóc w czasie wojny"

Radosław Sikorski uważa, że USA mogły pomóc polskim Żydom w czasie wojny, a obecną interwencję władz USA ocenia jako "cokolwiek spóźnioną".

"Jeśli Stany Zjednoczone chciały coś zrobić dla polskich Żydów, to dobrym momentem były lata 1943-44, gdy większość z nich jeszcze żyła i gdy ustami Jana Karskiego Polska o to błagała.link