On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 17, 2011

Zlikwidują połowę polskich szkół na Litwie?

Sejm Litwy przyjął we czwartek nowelizację ustawy o oświacie, która - w ocenie przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie - pogarsza sytuację szkół mniejszości narodowych i doprowadzi do zmniejszenia ich liczby. Działacze oświatowi mniejszości Polskiej na Litwie obawiają się, że w wyniku działań nowej ustawy zniknie połowa polskich szkól na Litwie. link