On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, May 3, 2011

Rocznica Konstytucji 3 maja świętowana na Litwie

Przyjęcie Konstytucji 3 maja jest wyrazem nadzwyczajnej świadomości demokratycznej - stwierdza się w komunikacie prezydent Litwy Dalii Grybauskaite z okazji przypadającej we wtorek rocznicy 220. rocznicy Konstytucji 3 maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. link