Monday, December 30, 2013

Zamachy w Rosji

"Z największym smutkiem przyjąłem wiadomość o zasługujących na potępienie aktach terroru, do których doszło w Wołgogradzie. W imieniu Narodu Polskiego i swoim własnym, składam na ręce Pana Prezydenta najszczersze wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar, które zginęły w wyniku zamachów" - prezydent RP, Bronisław Komorowski.

...zamach w Wołgogradzie