Sunday, March 24, 2019

San Antonio wygania restauracje Chick-Fil-A z lotniska

Rada Miejska San Antonio zakazała restauracji Chick-fil-A(*) prowadzenie biznesu na międzynarodowym lotnisku w San Antonio za „zachowania anty-LGBTQ” w ramach nowego planu koncesji na lotnisko. 

Roberto Treviño, radny miejski Dystryktu 1, wyraził zgodę na zawarcie umowy koncesji na żywność, napoje i sprzedaż detaliczną z Paradies Lagardère na lotnisko w czwartek pod warunkiem, że Chick-fil-A zostanie wykluczony z umowy. Treviño zapewnił, że Chick-fil-A ma „dziedzictwo zachowania anty-LGBTQ” i że taki biznes nie ma miejsca na miejskim lotnisku. 

„Dzięki tej decyzji Rada Miasta potwierdziła pracę, jaką wykonało nasze miasto, aby stać się mistrzem równości i integracji. San Antonio to miasto pełne współczucia, a my nie mamy miejsca w naszych publicznych obiektach dla biznesu z dziedzictwem anty-LGBTQ ”- powiedział Treviño według ABC.

----
*)  Chick-fil-A jest siecią restauracji która podpadła Demokratom gdy jako biznes należący do rodziny Chrześcijańskiej odmawiała poparcia dla Obamy i jego planu na Healthcare który zmuszał do płacenia składek na aborcje i zmianę płci na zadanie. Demokraci nigdy im tego nie zapomnieli i robią wszystko aby ta popularna siec zniknęła z rynku. Ich obecna historia "zachowania anty-LGBTQ" to historia dawania dotacji organizacjom chrześcijańskim pomagającym biednym lub młodzieży. 

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.