Killing Warsaw is now on Audible

I am pleased to announce that the audiobook 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon, and it will be available on iTunes within the next few days.

This audiobook shows how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. It also shows that all of the destruction was planned before the war and that there were no accidents. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. You will see how rapidly the city's population shrunk from 1.3 million to 1,000.

(The link below will take you to the book's page where you will be able to hear the sample.)

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

We are told that at $7 in the US and £6.39 in the UK it is a bargain.

Wednesday, January 29, 2020

CENSUS 2020 - APPEAL TO AMERICANS OF POLISH DESCENT / APEL DO POLONII AMERYKAŃSKIEJ

After Polonia Institute
(This appeal was origianlly published by the Polonia Institute - http://www.poloniainstitute.net/) We appeal to Poles in the United States and Americans of Polish descent, i.e., the Polish-American community, to participate in the upcoming United States Census 2020. Every ten years, a census takes place in the United States, and all residents, regardless of their legal status, are obliged to take part in it. The collected data is not shared with other government institutions. The upcoming census will be carried out from March 1 to April 1, by mail, by telephone or online. It is important to enter “Polish” or “Polish-American” in questions concerning ethnicity. Why is this important?

The size of each ethnic group determines its position and power of influence as concerns our social and political reality. Very important presidential elections are approaching, both in the United States and Poland. A larger size of our Polish community will increase the chances that our needs, expectations and demands will be met by the candidates and the winners of the upcoming presidential elections, as well as other politicians, in both countries. We are also asking for a wide distribution of our appeal.
(Poniższy apel oryginalnie ukazał się na łamach Instytutu Polonii http://www.poloniainstitute.net/)
Apelujemy do Polaków w Stanach Zjednoczonych oraz Amerykanów polskiego pochodzenia, czyli do Polonii Amerykańskiej, o udział w nadchodzącym powszechnym spisie ludności Stanów Zjednoczonych (Census 2020). Co dziesięć lat ma miejsce spis ludności Stanów Zjednoczonych i wszyscy mieszkańcy tego państwa, niezależnie od swojego legalnego statusu, mają obowiązek wzięcia w nim udziału. Zebrane informacje nie będą przekazywane innym rządowym instytucjom. Nadchodzący spis będzie przeprowadzany od 1 marca do 1 kwietnia, w formie listownej, telefonicznej lub przez internet. Bardzo ważne jest aby w pytaniu o przynależność etniczną wpisać „Polish”. Dlaczego jest to ważne?
Liczebność danej grupy etnicznej wyznacza jej pozycję i siłę wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną. Zbliżają sie bardzo ważne wybory prezydenckie zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. Większa liczebność naszej polonijnej społeczności wzmocni naszą pozycję wpływu, a przez to zwiększy szanse na to aby nasze potrzeby, oczekiwania i żądania zostały spełnione przez kandydatów i zwycięzców nadchodzących wyborów prezydenckich oraz pozostałych polityków w obu krajach. Prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpowszechnianie naszego apelu.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.