Monday, March 9, 2020

Coronavirus Update // Najnowsze dane o wirusie


Italy has second largest number of cases, 9,172, after China, 80,754. United States has 605, while Poland has 16 cases.

Włochy mają drugą po Chinach największą liczbę zachorowań, 9172. Stany Zjednoczone mają już 605 zachorowań, podczas gdy Polska ma 16.

Total number of deaths is 4,012. Out of that 463 were in Italy, and 27 in the US. Poland has none yet. 


Ze wszystkich zgonów na świecie, 4012, Włochy maja najwięcej, 463, po Chinach. W USA było 27 zgonów, natomiast Polska nie odnotowała jeszcze żadnego.Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.