On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, March 11, 2020

Trump zawiesza podróże z Europy do USA // Trump is suspending all travel from Europe

Hopkins map as of 3/11/20

Trump od piątku zawiesza wszelkie podróże z Europy do USA na 30 dni. Jedynym wyjątkiem jest Wielka Brytania. Trump nie wytłumaczył dlaczego zrobił taki wyjątek. Polska na dwa tygodnie zawiesza szkoły, muzea, kina, itp. Włochy zamykają wszystko, nawet sklepy.

Trump is suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. However, he made an exception for the U.K. The new travel ban will go into effect Friday at midnight. Poland shuts all schools, museums, cinemas for two weeks.