Saturday, March 21, 2020

W Ameryce kolejki do sklepów przypominają czasy z PRL-u


Nie dostateczne ilości niektórych artykułów takich jak papier toaletowy i płyny niedezynfekujące zmuszają Amerykanów do częstszych wizyt w dużych sklepach a tam kolejki na 30-40 minut stania. Na szczęście w wielu wypadkach przyczyny takich kolejek to nie tyle brak artykułów a raczej przepisy zabraniające aby w sklepie, bez względu na jego wielkość, było nie więcej niż 200 osób. 

Wszystko to zmusza Amerykanów do refleksji nad jakością ich życia i życia innych.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.