On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, March 21, 2020

W Ameryce kolejki do sklepów przypominają czasy z PRL-u


Nie dostateczne ilości niektórych artykułów takich jak papier toaletowy i płyny niedezynfekujące zmuszają Amerykanów do częstszych wizyt w dużych sklepach a tam kolejki na 30-40 minut stania. Na szczęście w wielu wypadkach przyczyny takich kolejek to nie tyle brak artykułów a raczej przepisy zabraniające aby w sklepie, bez względu na jego wielkość, było nie więcej niż 200 osób. 

Wszystko to zmusza Amerykanów do refleksji nad jakością ich życia i życia innych.