Killing Warsaw is now on Audible

I am pleased to announce that the audiobook 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon, and it will be available on iTunes within the next few days.

This audiobook shows how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. It also shows that all of the destruction was planned before the war and that there were no accidents. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. You will see how rapidly the city's population shrunk from 1.3 million to 1,000.

(The link below will take you to the book's page where you will be able to hear the sample.)

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

We are told that at $7 in the US and £6.39 in the UK it is a bargain.

Saturday, March 21, 2020

W Ameryce kolejki do sklepów przypominają czasy z PRL-u


Nie dostateczne ilości niektórych artykułów takich jak papier toaletowy i płyny niedezynfekujące zmuszają Amerykanów do częstszych wizyt w dużych sklepach a tam kolejki na 30-40 minut stania. Na szczęście w wielu wypadkach przyczyny takich kolejek to nie tyle brak artykułów a raczej przepisy zabraniające aby w sklepie, bez względu na jego wielkość, było nie więcej niż 200 osób. 

Wszystko to zmusza Amerykanów do refleksji nad jakością ich życia i życia innych.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.