On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, May 7, 2020

3,17 miliona amerykanów dołączyło do listy bezrobotnych

Według Departamentu Pracy w zeszłym tygodniu 3,17 miliona amerykanów dołączyło do listy bezrobotnych pogłębiając kryzys związany z koronawirusem. W zeszłym tygodniu ogólna liczba bezrobotnych osiągnęła 33 miliony. Jest to największa liczba od Wielkiej Depresji z lat 30-tych. Bezrobocie sięgnęło już 16 procent. 

Większość rządów stanowych jest nie przygotowana do tej sytuacji i nie moze nadążyć z wypłacaniem "bezrobotnrego". Odnotowywane są przypadki osób które nie otrzymały wypłaty, lub zapomogi, już od ponad miesiąca.