Sunday, May 10, 2020

Dobre wiadomości o Polsce

To coś nadzwyczajnego. Dzisiaj rano otworzyłem Google News a tam na pierwsze 5 "top news" o Polsce dwie są pozytywne. Oczywiście, to także dwie na pierwsze dziesięć, w tym także wstrętny artykuł w EU Observer który przytacza nie mniej wstrętne słowa byłego polskiego (musiałem to dodać aby nikt nie miał wątpliwości) ministra spraw zagranicznych który zbyt często przebywa wśród ludzi z Washington Post.

Wracając do dobrych wieści o Polsce. Pierwszy to artykuł w Bloomberg który przytacza słowa wicepremier Jadwigi Emilewicz, że Polska gospodarka może uniknąć popadnięcia w recesję w 2020 r. i powinna nadal rosnąć w przyszłym roku. 

Bloomberg pisze, że te komentarze sugerują bardziej optymistyczne perspektywy dla największego narodu we wschodnim skrzydle Unii Europejskiej niż prognoza dla bloku o 4,3% w tym roku. Polska była jedynym państwem UE, które było w stanie utrzymać wzrost w globalnym kryzysie finansowym, i oczekuje się, że podczas pandemii osiągnie lepsze wyniki niż inni, nawet po wprowadzeniu podobnych środków ograniczających w stosunku do tych paraliżujących gospodarek na całym kontynencie.

Drugi pozytywny artykuł pochodzi z Vatican News który opisuje przybycie do Watykanu ciężarówek z transportem maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów medycznych. Brawo.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.