Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, May 10, 2020

Dobre wiadomości o Polsce

To coś nadzwyczajnego. Dzisiaj rano otworzyłem Google News a tam na pierwsze 5 "top news" o Polsce dwie są pozytywne. Oczywiście, to także dwie na pierwsze dziesięć, w tym także wstrętny artykuł w EU Observer który przytacza nie mniej wstrętne słowa byłego polskiego (musiałem to dodać aby nikt nie miał wątpliwości) ministra spraw zagranicznych który zbyt często przebywa wśród ludzi z Washington Post.

Wracając do dobrych wieści o Polsce. Pierwszy to artykuł w Bloomberg który przytacza słowa wicepremier Jadwigi Emilewicz, że Polska gospodarka może uniknąć popadnięcia w recesję w 2020 r. i powinna nadal rosnąć w przyszłym roku. 

Bloomberg pisze, że te komentarze sugerują bardziej optymistyczne perspektywy dla największego narodu we wschodnim skrzydle Unii Europejskiej niż prognoza dla bloku o 4,3% w tym roku. Polska była jedynym państwem UE, które było w stanie utrzymać wzrost w globalnym kryzysie finansowym, i oczekuje się, że podczas pandemii osiągnie lepsze wyniki niż inni, nawet po wprowadzeniu podobnych środków ograniczających w stosunku do tych paraliżujących gospodarek na całym kontynencie.

Drugi pozytywny artykuł pochodzi z Vatican News który opisuje przybycie do Watykanu ciężarówek z transportem maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów medycznych. Brawo.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.