On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, June 12, 2020

Pięć pytań:dla kandydatów na prezydenta RP

Flaga Prezydenta Polski

  • Czy podpisze Pan ustawę podnoszącą wiek emerytalny? 
  • Czy podpisze Pan ustawę likwidującą program 500 plus? 
  • Czy podpisze Pan ustawę wprowadzającą małżeństwa jednopłciowe i adopcję dzieci przez pary homoseksualne? 
  • Czy podpisze Pan ustawę wprowadzającą walutę euro? 
  • Czy podpisze Pan ustawę zezwalającą na relokację?