On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, July 4, 2020

Trump w przemówieniu na górze Rushmore potępia powstanie „skrajnie lewicowego faszyzmu”

"Granatowe Anioły" nad Mount Rushmore
Przemawiając po przelocie nad głowami legendarnych amerykańskich "Granatowych Aniołow", prezydent Trump w czwartek wieczorem na gorze "Mount Rushmore" w Południowej Dakocie potępił "skrajnie lewicowy faszyzm" i ogłosił obronę "judeo-chrześcijańskich zasad".

"Ten pomnik nigdy nie zostanie zbezczeszczony" - oświadczył Trump wśród okrzyków i oklasków. "Ci bohaterowie nigdy nie zostaną zniszczeni. Ich dziedzictwo nigdy nie zostanie zniszczone. Ich osiągnięcia nigdy nie zostaną zapomniane. A Mount Rushmore pozostanie na zawsze jako wieczny hołd dla naszych przodków i naszej wolności".

Prezydent zapewnił, że niedawne ataki na zabytki narodu, obok "anulowania kultury" i powstania marksistowskiej ideologii ruchu Czarnych Żywych (BLM), były symptomami "lewicowej rewolucji kulturalnej", która groziła "obaleniem rewolucji amerykańskiej". BLM wyraźnie opowiada się za zniszczeniem "nuklearnej struktury rodziny", która według Trumpa była "podstawą amerykańskiego życia".