On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, July 23, 2020

Według FBI Chiny ukrywają w konsulacie San Francisco biologa związaną z chińską armią


Zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi przez FBI w chińskim konsulacie w San Francisco przebywa badacz biologii, która ukryła powiązania z chińskim wojskiem w celu uzyskania wizy wjazdowej do USA.

Tang Juan, badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, stwierdziła w swoim wniosku o wizę J-1, że „nigdy nie służyła w wojsku, ale dochodzenie ujawniło jej zdjęcia w mundurze Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) i że była zatrudniona jako badacz w Wojskowym Uniwersytecie Medycznym Sił Powietrznych”- twierdzi FBI.

Podczas rozmowy z agentami FBI 20 czerwca, Tang "zaprzeczyła służby w chińskim wojsku, twierdząc, że nie zna znaczenia insygniów na jej mundurze i że noszenie munduru wojskowego jest wymagane ponieważ to była szkoła wojskowa". 

FBI ujawniło, że wykonało nakaz przeszukania w domu Tanga i znalazło dodatkowe dowody na jej przynależność do PLA.

FBI ocenia, że zaraz po przeszukaniu i rozmowie z 20 czerwca 2020 Tang udała się do chińskiego konsulatu w San Francisco, gdzie pozostała do dziś.

Wczoraj poinformowano, ze USA domaga się zamknięcia konsulatu w Huston w Texasie.