Friday, September 4, 2020

Honda i GM łączą siły, aby opracować „gamę samochodów” dla Ameryki Północnej

iStock/Fox News

 General Motors i Honda Motor Co. podpisały niewiążący protokół, aby połączyć siły w Ameryce Północnej w celu podziału kosztów badań i rozwoju pojazdów oraz inżynierii. 

W ramach północnoamerykańskiego sojuszu motoryzacyjnego obie firmy będą miały wspólne platformy pojazdów, w tym zarówno zelektryfikowane, jak i spalinowe układy napędowe „dopasowane do platform pojazdów” - podał GM w czwartkowym komunikacie. 

Obie firmy planują rozpocząć dyskusję na temat swoich wysiłków na rzecz połączenia platform pojazdów i technologii „natychmiast”, a prace inżynieryjne rozpoczną się na początku 2021 r. W ramach umowy firmy będą pracować nad „gamą pojazdów, które będą sprzedawane pod różnymi markami każdej firmy”.