On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, September 2, 2020

Prywatni pracodawcy dodali w sierpniu 428 tysięcy miejsc pracy, powolne wychodzenie z pandemii

Fox News

 Prywatni pracodawcy dodali 428000 miejsc pracy w sierpniu, co wskazuje, że rynek pracy zniszczony przez pandemię nadal powoli wychodzi z kryzysu koronawirusa. 

To o polowe mniej niż prognozowane przez ekonomistów 950 000, ale oznacza skok w porównaniu z 212 000 miejsc pracy dodanymi w lipcu. 

„Ogłoszenia o pracę w sierpniu wskazują na powolną poprawę sytuacji” - powiedział w oświadczeniu Ahu Yildirmaz, wiceprezes ADP Research Institute. „Wzrost zatrudnienia jest minimalny, a firmy wszystkich rozmiarów i sektorów nie zbliżyły się jeszcze do poziomu zatrudnienia sprzed wystąpienia COVID-19”.