On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, September 23, 2020

Szczepionka od Johnson & Johnson na COVID-19 wchodzi w trzecią fazę próbną


 Fox News donosi: Johnson & Johnson wprowadzi w trzecią fazę próby jednorazowej dawki szczepionki do leczenia wirusa powodującego COVID-19. 

Firma jako pierwsza przetestuje prostszy, jednorazowy schemat szczepienia który jest opracowywany przez Janssen Pharmaceutical Companies - powiedział dr Dan Barouch, dyrektor Centrum Badań Wirusologii i Szczepionek w Beth Israel Medical Center.

Trzecia faza opiera się na „pozytywnych wynikach pośrednich” przeprowadzonego przez firmę badania klinicznego fazy 1 / 2a, „które wykazało, że profil bezpieczeństwa i immunogenność po pojedynczym szczepieniu sprzyjały dalszemu rozwojowi” - powiedział Johnson & Johnson.

"Z danych przedklinicznych wynika, że 'kandydat' na szczepionkę SARS-CoV-2 firmy wywołał silną reakcję przeciwciał i zapewnił ochronę przy pojedynczej dawce" - powiedział dr Paul Stoffels, dyrektor naukowy firmy Johnson & Johnson w swoim oświadczeniu.

Gigant farmaceutyczny będzie teraz angażować do 60 000 dorosłych z różnych grup środowiskowych w celu przetestowania skuteczności szczepionki.