On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, October 12, 2020

Weteran pokazuje dom Demokratki Maxine Waters w swojej reklamie politycznej


 Weteran amerykańskiej marynarki wojennej Joe Collins opublikował w sobotę zjadliwą reklamę atakującą Maxine Waters w Kalifornii za mieszkanie w rezydencji wartej sześć milionów dolarów, umieszczonej poza dzielnicą nękaną przestępczością i biedą którą reprezentuje.

„Czy wiecie, gdzie jestem teraz? Przy wartej sześć milionów dolarów rezydencji Maxine Waters ”- pyta Collins. - „Czy wiesz, gdzie mnie teraz nie ma? Nie ma mnie w dzielnicy którą Maxine Waters reprezentuje.”

Afroamerykanie zaczynają zadawać sobie pytanie jakie są wyniki wieloletniej, czasami kilku dziesięcioletniej, działalności i "walki z nędzą" polityków którzy podobno ich reprezentują. 

Collins, Republikanin, który prowadzi kampanię na rzecz zastąpienia Watersa dorastał w południowym Los Angeles, powiedział, że przestępczość i ubóstwo na tym obszarze wzrosły podczas 44 lat urzędowania Maxime Watersa. „Przeżyłem strzelaninę w tym domu, kiedy byłem dzieckiem” - mówi Collins w filmie, stojąc przed domem w którym kiedyś mieszkał. „Gangi, narkotyki, przemoc, to było moje wychowanie. A gdzie była Maxine Waters?”

Miejmy nadzieje, że Joe Collins wygra.