Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Monday, October 12, 2020

Weteran pokazuje dom Demokratki Maxine Waters w swojej reklamie politycznej


 Weteran amerykańskiej marynarki wojennej Joe Collins opublikował w sobotę zjadliwą reklamę atakującą Maxine Waters w Kalifornii za mieszkanie w rezydencji wartej sześć milionów dolarów, umieszczonej poza dzielnicą nękaną przestępczością i biedą którą reprezentuje.

„Czy wiecie, gdzie jestem teraz? Przy wartej sześć milionów dolarów rezydencji Maxine Waters ”- pyta Collins. - „Czy wiesz, gdzie mnie teraz nie ma? Nie ma mnie w dzielnicy którą Maxine Waters reprezentuje.”

Afroamerykanie zaczynają zadawać sobie pytanie jakie są wyniki wieloletniej, czasami kilku dziesięcioletniej, działalności i "walki z nędzą" polityków którzy podobno ich reprezentują. 

Collins, Republikanin, który prowadzi kampanię na rzecz zastąpienia Watersa dorastał w południowym Los Angeles, powiedział, że przestępczość i ubóstwo na tym obszarze wzrosły podczas 44 lat urzędowania Maxime Watersa. „Przeżyłem strzelaninę w tym domu, kiedy byłem dzieckiem” - mówi Collins w filmie, stojąc przed domem w którym kiedyś mieszkał. „Gangi, narkotyki, przemoc, to było moje wychowanie. A gdzie była Maxine Waters?”

Miejmy nadzieje, że Joe Collins wygra.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.