Monday, November 30, 2020

Moderna poprosi o natychmiastową autoryzację szczepionki na koronawirusa


 Moderna, firma biotechnologiczna z Massachusetts, oświadczyła, że w poniedziałek wystąpi o zezwolenie dla swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi w ramach Sytuacji Nagłych Wypadków od FDA , a także o warunkowe zatwierdzenie od Europejskiej Agencji Leków.

Moderna podała, że skuteczność szczepionki przeciwko koronawirusowi wyniosła 94,1%, a skuteczność przeciwko ciężkiemu koronawirusowi wyniosła 100%, zgodnie z pierwotną analizą skuteczności obejmującą 30 000 uczestników.

Szczepionka „nie zaprezentowała dotychczas żadnych poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa”, a „najczęstszymi”niepożądanymi skutkami ubocznymi są ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia. firma spodziewa się spotkania z FDA w sprawie szczepionek i pokrewnych produktów biologicznych 17 grudnia.

Stephane Bancel, prezes i dyrektor generalny powiedział w sierpniu, że ceny mniejszych ilości szczepionki, zwanej mRNA-1273, będą prawdopodobnie wynosić od 32 do 37 USD za dawkę, podczas gdy większe ilości mogą być niższe. 

Przy dawce 100 mikrogramów (która została podana w badaniu fazy 3, która rozpoczęła się w lipcu), Moderna powiedziała, że może dostarczyć 500 milionów dawek rocznie i być może nawet 1 miliard rocznie w 2021 roku, ponieważ nad potrzebami produkcyjnymi współpracuje ze szwajcarskim producentem leków Lonza.