On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, November 13, 2020

W Georgii rozpoczęto ponowne liczenie 5 milionów głosów, tym razem ręcznie


 W piątek rozpocznie się w pełne, ręczne przeliczenie wszystkich kart głosowania oddanych w wyborach.

Możliwe, że wynik przeliczania, a w zasadzie jest to audyt oryginalnych wyników, nie zmieni wyniku ogólnych wyborów ale, wzmocni wiarę w wyniki w tym stanie. To jest bardzo ważne ponieważ w styczniu odbędą się w Georgii dodatkowe wybory do Senatu które rozstrzygną o sytuacji politycznej w USA na następne kilka lat.