On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, December 18, 2020

Trump mówi, że dystrybucja szczepionek Moderny rozpocznie się „natychmiast”, sygnalizując szczepionki dla Europy


 Prezydent Trump powiedział w piątek, że dystrybucja szczepionki Moderny rozpocznie się „natychmiast” po tym, jak została ona zatwierdzona w tym tygodniu, jednocześnie sygnalizując krajom europejskim, które zostały „mocno uderzone”, że szczepionki na koronawirusa będą „w drodze” także do nich.

„Europa i inne części świata mocno dotknięte wirusem chińskim - w szczególności Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Szczepionki są w drodze !!!”