Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, January 31, 2021

Biden i Demokraci próbują przepchnąć minimalna place 15 dolarów na godzinę


 Podczas swojej kampanii Biden wezwał do minimalnej płacy godzinowej w wysokości 15 dolarów, a następnie powiązał to z wypłaceniem pomocy w wysokości 1400 dolarów i 130 miliardów dolarów na ponowne otwarcie szkół. Biden argumentuje, że każdy, kto pracuje na pełny etat, nie powinien żyć w biedzie.

Niektórzy Republikanie popierają tego typu podwyżki, ale ostrzegają, że taki wzrost może doprowadzić do utraty miejsc pracy w gospodarce, która ma prawie 10 milionów mniej miejsc pracy niż przed rozpoczęciem pandemii. 

Niektórzy wzywają Bidena do oddzielenia podwyżki płacy minimalnej od rozmów dotyczących COVID-19 i zajęcia się tym osobno.

„Nie ma wątpliwości, że podniesienie płacy minimalnej, zwłaszcza do 15 dolarów, usunie niektóre małe firmy z rynku i będzie kosztować wielu pracowników o niskich zarobkach ich pracę” - powiedział Neil Bradley z Izby Handlowej USA (U.S. Chamber of Commerce).

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.