Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Saturday, February 6, 2021

Działania Bidena związane z klimatem podniosą ceny energii elektrycznej


 Według ekspertów ceny energii elektrycznej gwałtownie wzrosną, gdy prezydent Biden pokieruje gospodarkę USA w kierunku programu ekologicznej energii.

Biden zobowiązał się do osiągnięcia "net-zerowej" (bezemisyjnej) sieci energetycznej netto do 2035 r, i bezemisyjnej gospodarki do 2050 r.

Zgodnie z raportem opublikowanym w zeszłym miesiącu przez U.S. Energy Information Administration, energia słoneczna i wiatrowa stanowią odpowiednio 1% i 3% całej energii w USA. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny stanowią łącznie 79% energii w USA.

Plany energetyczno-klimatyczne nowego prezydenta Bidena mają na celu „podniesienie cen energii elektrycznej opalanej węglem i gazem ziemnym na tyle wysoko, aby słońce i wiatr stały się konkurencyjne” - powiedział Gregory Wrightstone, dyrektor wykonawczy Koalicji CO2, która stara się edukować opinii publicznej na temat ważnego wkładu dwutlenku węgla w nasze życie i gospodarkę.

Dziesiątki milionów Amerykanów żyje w ubóstwie energetycznym, mając trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb energetycznych. Dwadzieścia pięć milionów Amerykanów twierdzi, że zrezygnowało z jedzenia lub lekarstw, aby zapłacić za prąd, a 10 milionów twierdzi, że utrzymało w domu temperaturę niebezpieczną dla życia. Teraz Demokraci chcą podnieść ceny energii.

Niemcy także mają tak ambitne cele i aby je osiągnąć podniosły ceny energii elektrycznej. Już teraz ceny w Niemczech podwoiły się aby osiągnąć trzydzieści trzy procent energii słonecznej i wiatrowej, czyli daleko od 100 procent, i mają z tym wiele różnych problemów.

Jeśli prezydent Biden będzie bezwzględnie wprowadzał swoje reformy energetyczne to czekają nas trudne lata.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.