Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, February 28, 2021

Gdyby z pakietu pomocowego usunąć 10 punktów które nie mają nic wspólnego z COVID każdy podatnik mógłby dostać 10 tysięcy dolarów

Fox News

 W ostatniej próbie przeciwstawienia się pakietowi koronawirusa o wartości 1,9 biliona dolarów, który został przyjęty przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych we wczesnych godzinach porannych w sobotę, sfrustrowany republikański senator z Arizony Paul Gosar przedstawił poprawkę, która ograniczyła by wydatki na pomoc i zaoferowała w zamian 10 000 dolarów czeków stymulacyjnych.

„Zaproponowałem poprawkę, aby nadać priorytet czekom stymulacyjnym w wysokości 10 000 USD Amerykanom najbardziej dotkniętym przez COVID-19 i lockdowns” - powiedział Gosar w oświadczeniu dla Fox News. „Zamiast tego Demokraci wybrali pomoc zagraniczną, tranzyty dla Big Tech i polityczne priorytety Nancy Pelosi zamiast bezpośredniej pomocy dla obywateli amerykańskich.”

W poprawce Gosara wezwano do usunięcia 10 punktów porządku obrad z ponad 200 sekcji amerykańskiego planu ratunkowego, w tym finansowania sztuki, projektów dotyczących tranzytu federalnego i korporacyjnego, „działań dotyczących budowy zaufania do szczepionek” oraz pomocy zagranicznej.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.