Saturday, March 13, 2021

Cuomo odmawia rezygnacji z urzędu pomimo rosnącej presji ze strony innych Demokratów


 Cuomo odmówił rezygnacji z urzędu pomimo rosnącej presji ze strony innych Demokratów aby ustąpił, zaatakował natomiast „lekkomyślnych i niebezpiecznych” polityków, których oskarżył o nieznajomość wszystkich faktów.

CNN, gdzie "pierwsze skrzypce gra" jego brat Chris Cuomo, robi co może aby ignorować ten rosnący skandal odtworzyło klip, na którym Cuomo odmówił rezygnacji z „chwil temu”, ale szybko przeszedł do analizy jego komentarza, kiedy jeszcze mówił. W rezultacie widzowie CNN zostali potraktowani myślami prowadzącej, Brianny Keilar i głównej korespondentki politycznej Dany Bash, zamiast słuchać komentarzy Cuomo na temat narastających oskarżeń.

CNN ostatnio spotkało się z krytyką w związku z przyjaznymi wywiadami z gubernatorem Cuomo przeprowadzonymi przez jego brata Chrisa Cuomo, w świetle rewelacji o możliwym ukrywaniu zgonów w domach opieki z powodu polityki gubernatora wobec koronawirusa. Od tego czasu CNN zakazało młodszemu Cuomo komentowania sytuacji swojego brata.

New York Post przypomniał swoim czytelnikom, że podczas zamieszania związanego z zaprzysiężeniem sędziego Bretta Kavanaugh do sądu najwyższego Gubernator Cuomo żądał aby ten wziął test na prawdomówność w obliczu oskarżeń o molestowanie. Oskarżeń które zniknęły zaraz po zaprzysiężeniu.