On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, March 2, 2021

Demokraci wzywają Bidena do dodania powtarzających się wypłat do nowego pakietu pomocowego


 Grupa senackich demokratów wzywa prezydenta Bidena do wsparcia powtarzających się czeków stymulacyjnych dla Amerykanów o niskich dochodach w ramach pakietu pomocy na koronawirusa o wartości prawie 2 bilionów dolarów, argumentując, że płatności gotówkowe są konieczne, dopóki gospodarka w pełni nie wyzdrowieje po pandemii.

We wtorkowym liście skierowanym do prezydenta 10 senatorów zwróciło się do administracji o automatyczne przedłużenie zasiłku dla bezrobotnych i wysyłanie cyklicznych bezpośrednich czeków, które byłyby powiązane z określonymi warunkami w gospodarce USA.

Senatorowie nic nie wspomnieli o szczegółach, w tym o wielkości i częstotliwości wypłat, poziomie kwalifikujących dochodów czy warunkach ekonomicznych, które spowodowałyby odcięcie pieniędzy przez rząd federalny.

Wygląda na to, że Demokraci w dalszym ciągu próbują odwrócić uwagę od tego co już jest w Stymulusie a są sygnały, że "inne" punkty w ustawie nie mają nic wspólnego z Covid-em i olbrzymimi trudnościami przed jakimi stanęli zwykli Amerykanie.