Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Tuesday, March 2, 2021

Demokraci wzywają Bidena do dodania powtarzających się wypłat do nowego pakietu pomocowego


 Grupa senackich demokratów wzywa prezydenta Bidena do wsparcia powtarzających się czeków stymulacyjnych dla Amerykanów o niskich dochodach w ramach pakietu pomocy na koronawirusa o wartości prawie 2 bilionów dolarów, argumentując, że płatności gotówkowe są konieczne, dopóki gospodarka w pełni nie wyzdrowieje po pandemii.

We wtorkowym liście skierowanym do prezydenta 10 senatorów zwróciło się do administracji o automatyczne przedłużenie zasiłku dla bezrobotnych i wysyłanie cyklicznych bezpośrednich czeków, które byłyby powiązane z określonymi warunkami w gospodarce USA.

Senatorowie nic nie wspomnieli o szczegółach, w tym o wielkości i częstotliwości wypłat, poziomie kwalifikujących dochodów czy warunkach ekonomicznych, które spowodowałyby odcięcie pieniędzy przez rząd federalny.

Wygląda na to, że Demokraci w dalszym ciągu próbują odwrócić uwagę od tego co już jest w Stymulusie a są sygnały, że "inne" punkty w ustawie nie mają nic wspólnego z Covid-em i olbrzymimi trudnościami przed jakimi stanęli zwykli Amerykanie.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.