On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, May 22, 2021

CT przywraca wymagania dotyczące poszukiwania pracy dla bezrobotnych


 Mieszkańcy Connecticut pobierający bezrobocie będą ponownie musieli wykazać, że aktywnie poszukują pracy, aby zachować swoje świadczenia, ogłosił w czwartek stanowy Departament Pracy.

Komisarz ds. Pracy Kurt Westby powiedział, że wymóg poszukiwania pracy zacznie obowiązywać 30 maja, jako część ponownego otwarcia gospodarczego stanu.

Departament Pracy uchylił obowiazek poszukiwania pracy w ramach stanowej rekompensaty dla bezrobotnych w marcu 2020 r., Gdy Connecticut został zamknięty, próbując powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tamtym czasie urzędnicy związkowi argumentowali, że miejsc pracy dla bezrobotnych jest mało, jeśli w ogóle, do których mogliby wrócić, a interes zdrowia publicznego byłyby lepiej zaspokojony, gdyby wszyscy poza najważniejszymi pracownikami pozostali w domu.

W związku z tym, że najgorsze z kryzysu związanego z COVID-19 już się skończyło, a różni pracodawcy narzekają na brak pracowników, presja ze strony firm, aby ograniczyć dostęp do świadczeń, rośnie zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym.

Począwszy od 30 maja, wnioskodawcy muszą podejmować „rozsądne” wysiłki w poszukiwaniu pracy, kontaktując się tygodniowo z co najmniej jednym potencjalnym pracodawcą w swojej dziedzinie specjalizacji lub doświadczenia oraz przechowywać dokumentację wszystkich czynności związanych z poszukiwaniem pracy. Muszą również co tydzień wykonać co najmniej dwa dodatkowe działania związane z poszukiwaniem pracy, które mogą obejmować udział w rozmowie kwalifikacyjnej, udział w warsztatach w Centrum Pracy lub targach pracy, stworzenie planu „ponownego zatrudnienia” lub utworzenie profilu na profesjonalnej stronie sieciowej.

W czerwcu bezrobotni rezydenci otrzymujący zasiłki dla bezrobotnych będą musieli prowadzić własne dokumentowanie swoich wysiłków w celu znalezienia pracy. Departament Pracy powiedział, że dostarczy formularz wskazówek.

Od lipca wszyscy wnioskodawcy będą musieli zgłaszać swoje działania w zakresie poszukiwania pracy online.

Według urzędników ds. zatrudnienia wnioskodawcy, którzy nie uczestniczą w zatwierdzonych działaniach związanych z poszukiwaniem pracy, nie będą mogli otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.