Saturday, May 22, 2021

CT przywraca wymagania dotyczące poszukiwania pracy dla bezrobotnych

Google Images

 Mieszkańcy Connecticut pobierający bezrobocie będą ponownie musieli wykazać, że aktywnie poszukują pracy, aby zachować swoje świadczenia, ogłosił w czwartek stanowy Departament Pracy.

Komisarz ds. Pracy Kurt Westby powiedział, że wymóg poszukiwania pracy zacznie obowiązywać 30 maja, jako część ponownego otwarcia gospodarczego stanu.

Departament Pracy uchylił obowiazek poszukiwania pracy w ramach stanowej rekompensaty dla bezrobotnych w marcu 2020 r., Gdy Connecticut został zamknięty, próbując powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tamtym czasie urzędnicy związkowi argumentowali, że miejsc pracy dla bezrobotnych jest mało, jeśli w ogóle, do których mogliby wrócić, a interes zdrowia publicznego byłyby lepiej zaspokojony, gdyby wszyscy poza najważniejszymi pracownikami pozostali w domu.

W związku z tym, że najgorsze z kryzysu związanego z COVID-19 już się skończyło, a różni pracodawcy narzekają na brak pracowników, presja ze strony firm, aby ograniczyć dostęp do świadczeń, rośnie zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym.

Począwszy od 30 maja, wnioskodawcy muszą podejmować „rozsądne” wysiłki w poszukiwaniu pracy, kontaktując się tygodniowo z co najmniej jednym potencjalnym pracodawcą w swojej dziedzinie specjalizacji lub doświadczenia oraz przechowywać dokumentację wszystkich czynności związanych z poszukiwaniem pracy. Muszą również co tydzień wykonać co najmniej dwa dodatkowe działania związane z poszukiwaniem pracy, które mogą obejmować udział w rozmowie kwalifikacyjnej, udział w warsztatach w Centrum Pracy lub targach pracy, stworzenie planu „ponownego zatrudnienia” lub utworzenie profilu na profesjonalnej stronie sieciowej.

W czerwcu bezrobotni rezydenci otrzymujący zasiłki dla bezrobotnych będą musieli prowadzić własne dokumentowanie swoich wysiłków w celu znalezienia pracy. Departament Pracy powiedział, że dostarczy formularz wskazówek.

Od lipca wszyscy wnioskodawcy będą musieli zgłaszać swoje działania w zakresie poszukiwania pracy online.

Według urzędników ds. zatrudnienia wnioskodawcy, którzy nie uczestniczą w zatwierdzonych działaniach związanych z poszukiwaniem pracy, nie będą mogli otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.