KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Thursday, May 27, 2021

Kwestia Reparacji Wojennych dla Polski


Zapraszam wszystkich państwa do debaty na naszej stronie na FB na temat niemieckich reparacji wojennych dla Polski. Czy Polska powinna domagać się reparacji? Czy powinna je otrzymać? Jak wysokie powinny być? I inne kwestie które Wam przyjdą na myśl. Zapraszam!

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.