On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, May 27, 2021

Kwestia Reparacji Wojennych dla Polski


Zapraszam wszystkich państwa do debaty na naszej stronie na FB na temat niemieckich reparacji wojennych dla Polski. Czy Polska powinna domagać się reparacji? Czy powinna je otrzymać? Jak wysokie powinny być? I inne kwestie które Wam przyjdą na myśl. Zapraszam!