On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, June 23, 2021

Rodzice z Wirginii krytykują radę szkolną za "krytyczną teorią rasową" i "pornograficzne" książki w szkole


 Rodzice uczniów z bogatego okręgu szkół publicznych w Wirginii ostro skrytykowali radę szkolną za "krytyczną teorię rasową" oraz tak zwane książki "pornograficzne" przydzielane studentom pierwszego roku liceum.

„Krytyczna teoria rasowa nie jest szczerym dialogiem – to taktyka stosowana przez Hitlera i Ku Klux Klan w sprawie niewolnictwa wiele lat temu, aby ogłupić moich przodków, abyśmy nie mogli myśleć samodzielnie” – powiedział czarny rodzic.

„Krytyczna teoria rasy jest rasistowska, obraźliwa, dyskryminuje kolor skóry” – kontynuowała. „Pozwólcie, że was nauczę: uczciwy dialog nie uciska. Uczciwy dialog nie urzeczywistnia nienawiści ani niesprawiedliwości”. 

Rada szkolna znalazła się również pod ostrzałem rodziców z powodu osobnego problemu na tym samym spotkaniu: sprośnych książek przeznaczonych dla pierwszoklasistów ze szkoły średniej, które przedstawiały seks z nieletnimi, a także brutalne sceny przemocy domowej. 

Ujawniono takze, że wielu rodziców w tym okregu utworzyło grupę o nazwie Antyrasistowscy Rodzice Powiatu Loudoun, która celuje w konserwatywnych rodziców w okolicy.

Grupa została oskarżona o sporządzenie listy konserwatystów w celu śledzenia ich, zhakowania i zastraszenia ich.

W skład grupy wchodzą także nauczyciele, członkowie rad szkolnych, wybierani urzędnicy i inni „wysokiej rangi członkowie lewicowej elity w hrabstwie Loudoun”.