On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Thursday, July 1, 2021

8 fabryk Forda wstrzyma produkcje na kilka tygodni w lipcu i sierpniu z powodu niedoboru półprzewodników

Straty w produkcji samochodów

 Ford wstrzymuje produkcję w ośmiu fabrykach w Ameryce Północnej na różne okresy w lipcu i sierpniu z powodu trwającego niedoboru półprzewodników.

W raporcie za pierwszy kwartał Ford przewidywał, że w 2021 r. straci 1,1 miliona sztuk produkcji i 2,5 miliarda dolarów w wyniku różnych problemów produkcyjnych, z którymi ma do czynienia.

Inni amerykańscy producenci mają podobne problemy.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.