Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Thursday, July 1, 2021

8 fabryk Forda wstrzyma produkcje na kilka tygodni w lipcu i sierpniu z powodu niedoboru półprzewodników

Straty w produkcji samochodów

 Ford wstrzymuje produkcję w ośmiu fabrykach w Ameryce Północnej na różne okresy w lipcu i sierpniu z powodu trwającego niedoboru półprzewodników.

W raporcie za pierwszy kwartał Ford przewidywał, że w 2021 r. straci 1,1 miliona sztuk produkcji i 2,5 miliarda dolarów w wyniku różnych problemów produkcyjnych, z którymi ma do czynienia.

Inni amerykańscy producenci mają podobne problemy.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.