Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Thursday, July 22, 2021

Polska i Ukraina o NS2: wzywamy USA i Niemcy do znalezienia odpowiedzi na kryzys bezpieczeństwa


 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy wydały wspólne oświadczenie w sprawie niemiecko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2 (NS2).

„Decyzja o budowie gazociągu Nord Stream 2 podjęta w 2015 r., zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji i nielegalnej aneksji ukraińskiego terytorium, doprowadziła do kryzysów ws. bezpieczeństwa, wiarygodności i politycznego w Europie”.

„Obecnie kryzys ten jest znacząco pogłębiany przez zaniechanie prób wstrzymania uruchomienia gazociągu NS2. Decyzja ta stworzyła zagrożenie dla Ukrainy i Europy Środkowej w wymiarze politycznym, militarnym i energetycznym, jednocześnie wzmacniając potencjał Rosji do destabilizacji bezpieczeństwa sytuacji w Europie i utrwalających się podziałów między państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej”.

„Niestety, obecne propozycje zrekompensowania tego deficytu są powierzchowne i nie można ich uznać za wystarczające do skutecznego ograniczenia zagrożeń, jakie stwarza NS2. Wzywamy USA i Niemcy do podjęcia kroków w celu znalezienia adekwatnej odpowiedzi na pojawiający się kryzys bezpieczeństwa w naszym regionie. którego jedynym beneficjentem jest Rosja” – czytamy we wspólnym komunikacie.

Polska i Ukraina zapowiedziały, że będą współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, by przeciwstawiać się NS2 do czasu znalezienia rozwiązań na wywołany przez to kryzys bezpieczeństwa.

Pytanie: dlaczego nie dać Ukrainie jasnej 3-letniej drogi do przystąpienia do UE i NATO i nalegać na forum ONZ, aby Rosjanie zwrócili nielegalnie okupowane terytoria? Niemożliwe? Nie więcej niż to co obiecali nam Biden i Merkel.

Czy Polska zapłaci za to nieposłuszeństwo? Administracja Bidena ostrzegała przed tym.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.