On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Thursday, July 22, 2021

Polska i Ukraina o NS2: wzywamy USA i Niemcy do znalezienia odpowiedzi na kryzys bezpieczeństwa


 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy wydały wspólne oświadczenie w sprawie niemiecko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2 (NS2).

„Decyzja o budowie gazociągu Nord Stream 2 podjęta w 2015 r., zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji i nielegalnej aneksji ukraińskiego terytorium, doprowadziła do kryzysów ws. bezpieczeństwa, wiarygodności i politycznego w Europie”.

„Obecnie kryzys ten jest znacząco pogłębiany przez zaniechanie prób wstrzymania uruchomienia gazociągu NS2. Decyzja ta stworzyła zagrożenie dla Ukrainy i Europy Środkowej w wymiarze politycznym, militarnym i energetycznym, jednocześnie wzmacniając potencjał Rosji do destabilizacji bezpieczeństwa sytuacji w Europie i utrwalających się podziałów między państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej”.

„Niestety, obecne propozycje zrekompensowania tego deficytu są powierzchowne i nie można ich uznać za wystarczające do skutecznego ograniczenia zagrożeń, jakie stwarza NS2. Wzywamy USA i Niemcy do podjęcia kroków w celu znalezienia adekwatnej odpowiedzi na pojawiający się kryzys bezpieczeństwa w naszym regionie. którego jedynym beneficjentem jest Rosja” – czytamy we wspólnym komunikacie.

Polska i Ukraina zapowiedziały, że będą współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, by przeciwstawiać się NS2 do czasu znalezienia rozwiązań na wywołany przez to kryzys bezpieczeństwa.

Pytanie: dlaczego nie dać Ukrainie jasnej 3-letniej drogi do przystąpienia do UE i NATO i nalegać na forum ONZ, aby Rosjanie zwrócili nielegalnie okupowane terytoria? Niemożliwe? Nie więcej niż to co obiecali nam Biden i Merkel.

Czy Polska zapłaci za to nieposłuszeństwo? Administracja Bidena ostrzegała przed tym.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.