On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Sunday, October 17, 2021

Kandydatka Bidena na ważne stanowisko w urzędzie skarbowym odmawia upublicznienia pracy dyplomowej o marksizmie


 Kandydatkę prezydenta Bidena na urząd kontrolera waluty czekają ciężkie chwile i trudne pytania, w walce o bardzo wysokie stanowisko "komptrolera" (audytora) do spraw waluty, w związku z jej wcześniejszymi komentarzami i studiami, ponieważ odmawia przedstawienia komisji swojej pracy dyplomowej o marksizmie, gdy była studentką państwowego uniwersytetu w ... Moskwie.

Saule Omarova urodziła się w Związku Radzieckim na terenie dzisiejszego Kazachstanu i ukończyła Moskiewski Uniwersytet Państwowy w 1989 roku. Na praktyki ZSRR zwróciła uwagę jeszcze w 2019 roku, kiedy napisała na Twitterze o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć, powołując się na ZSRR jako lepszy model.

Członek Senackiej Komisji Bankowej Pat Toomey, Republikanin z Pensylwanii, w zeszłym tygodniu poprosił Omarovą o przekazanie kopii jej pracy – zarówno w języku angielskim, jak i oryginalnym języku rosyjskim – do przeglądu przez komisję nie później niż 13 października. zatytułowany „Analiza ekonomiczna Karola Marksa i teoria rewolucji w stolicy”.

„Chociaż wygląda na to, że usunęłaś wszelkie odniesienia do swojej pracy magisterskiej z nowej wersji życiorysu (CV), która jest obecnie dostępna na stronie Cornell Law School, artykuł pojawiał się w twoim CV jeszcze w kwietniu 2017 r.”

Omarova do tej pory tego nie zrobiła. 

Omarova udzieliła wywiadu Financial Times w czwartek, w którym stwierdziła, że Republikanie uważają ją za łatwy cel do „demonizacji”, ponieważ jest „imigrantką, kobietą, członkiem mniejszości”.

„Z pewnością istnieje inny standard stosowany do kogoś takiego jak ja” – powiedziała Omarova. Stwierdziła, że uważa, iż część krytyki skierowanej przeciwko niej ma charakter rasistowski.

Trudno nie zauważyć, że prezydent Biden upycha administracje kraju socjalistami, a nawet komunistami, i podobnie jak było z prezydentem Obamą tych ludzi będzie później bardzo trudno usunąć z urzędów i będą swego rodzaju lewicową V-kolumną na długo po jego odejściu z urzędu.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.