Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, October 17, 2021

Kandydatka Bidena na ważne stanowisko w urzędzie skarbowym odmawia upublicznienia pracy dyplomowej o marksizmie


 Kandydatkę prezydenta Bidena na urząd kontrolera waluty czekają ciężkie chwile i trudne pytania, w walce o bardzo wysokie stanowisko "komptrolera" (audytora) do spraw waluty, w związku z jej wcześniejszymi komentarzami i studiami, ponieważ odmawia przedstawienia komisji swojej pracy dyplomowej o marksizmie, gdy była studentką państwowego uniwersytetu w ... Moskwie.

Saule Omarova urodziła się w Związku Radzieckim na terenie dzisiejszego Kazachstanu i ukończyła Moskiewski Uniwersytet Państwowy w 1989 roku. Na praktyki ZSRR zwróciła uwagę jeszcze w 2019 roku, kiedy napisała na Twitterze o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć, powołując się na ZSRR jako lepszy model.

Członek Senackiej Komisji Bankowej Pat Toomey, Republikanin z Pensylwanii, w zeszłym tygodniu poprosił Omarovą o przekazanie kopii jej pracy – zarówno w języku angielskim, jak i oryginalnym języku rosyjskim – do przeglądu przez komisję nie później niż 13 października. zatytułowany „Analiza ekonomiczna Karola Marksa i teoria rewolucji w stolicy”.

„Chociaż wygląda na to, że usunęłaś wszelkie odniesienia do swojej pracy magisterskiej z nowej wersji życiorysu (CV), która jest obecnie dostępna na stronie Cornell Law School, artykuł pojawiał się w twoim CV jeszcze w kwietniu 2017 r.”

Omarova do tej pory tego nie zrobiła. 

Omarova udzieliła wywiadu Financial Times w czwartek, w którym stwierdziła, że Republikanie uważają ją za łatwy cel do „demonizacji”, ponieważ jest „imigrantką, kobietą, członkiem mniejszości”.

„Z pewnością istnieje inny standard stosowany do kogoś takiego jak ja” – powiedziała Omarova. Stwierdziła, że uważa, iż część krytyki skierowanej przeciwko niej ma charakter rasistowski.

Trudno nie zauważyć, że prezydent Biden upycha administracje kraju socjalistami, a nawet komunistami, i podobnie jak było z prezydentem Obamą tych ludzi będzie później bardzo trudno usunąć z urzędów i będą swego rodzaju lewicową V-kolumną na długo po jego odejściu z urzędu.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.