Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Monday, October 18, 2021

Związki zawodowe naciskają na firmy, ponieważ pracowników jest coraz mniej


Bardzo trudny rynek pracy pozwala związkom zawodowym na naciski na pracodawców stojącym w obliczu i tak już splątanych łańcuchów dostaw do podwyższania  płac wzywając do strajków.

W czwartek strajkować zaczęło 10 tysięcy pracowników, firmy produkującej maszyny rolnicze i budowlane, John Deere. Nastąpiły także przestoje u producenta przekąsek Mondelez International, u producenta samochodów ciężarowych Volvo, oraz giganta płatków śniadaniowych firmy Kellogg. 

Strajk pracowników magazynowych w Amazon jak dotąd spotkał się z mieszanym sukcesem.

Związkowi mówią, że pracownicy są motywowani przez utrzymującą się frustrację związaną z godzinami pracy, płacą i troską o swoje zdrowie, ponieważ niektórzy pracowali na pierwszej linii podczas pandemii Covid-19. Pracownicy chcą wyższych płac, większych świadczeń, bezpieczniejszych miejsc pracy i większej liczby pracowników.

Wiele firm w ostatnich miesiącach, reagując na napięty rynek pracy dla pracowników o niższych zarobkach, podniosło płace, oferując premie i poprawiając świadczenia, aby zachować konkurencyjność. Krytycy związków ostrzegają, że przerwy w pracy i próby wpłynięcia na politykę pracy mogą podnieść ceny dla konsumentów i spowolnić produkcję, potencjalnie hamując ożywienie gospodarcze w USA.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.