On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Monday, October 18, 2021

Związki zawodowe naciskają na firmy, ponieważ pracowników jest coraz mniej


Bardzo trudny rynek pracy pozwala związkom zawodowym na naciski na pracodawców stojącym w obliczu i tak już splątanych łańcuchów dostaw do podwyższania  płac wzywając do strajków.

W czwartek strajkować zaczęło 10 tysięcy pracowników, firmy produkującej maszyny rolnicze i budowlane, John Deere. Nastąpiły także przestoje u producenta przekąsek Mondelez International, u producenta samochodów ciężarowych Volvo, oraz giganta płatków śniadaniowych firmy Kellogg. 

Strajk pracowników magazynowych w Amazon jak dotąd spotkał się z mieszanym sukcesem.

Związkowi mówią, że pracownicy są motywowani przez utrzymującą się frustrację związaną z godzinami pracy, płacą i troską o swoje zdrowie, ponieważ niektórzy pracowali na pierwszej linii podczas pandemii Covid-19. Pracownicy chcą wyższych płac, większych świadczeń, bezpieczniejszych miejsc pracy i większej liczby pracowników.

Wiele firm w ostatnich miesiącach, reagując na napięty rynek pracy dla pracowników o niższych zarobkach, podniosło płace, oferując premie i poprawiając świadczenia, aby zachować konkurencyjność. Krytycy związków ostrzegają, że przerwy w pracy i próby wpłynięcia na politykę pracy mogą podnieść ceny dla konsumentów i spowolnić produkcję, potencjalnie hamując ożywienie gospodarcze w USA.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.