On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, January 30, 2022

Burza śnieżna pozbawiła prądu ponad 100 000


 134 573 klientów jest pozbawionych prądu w Massachusetts i Nowym Jorku w wyniku burzy śnieżnej.

Massachusetts odpowiadało za większość przerw w dostawie prądu, z 123 231 klientami bez prądu, w porównaniu z 11 342 w Nowym Jorku.

W części New Jersey spadło więcej 19 cali śniegu, a obszary takie jak Boston spodziewały się nawet około 30 cali śniegu.

Gubernator Massachusetts Charlie Baker wezwał mieszkańców, aby pozostali w domu i nie podróżowali, powołując się na niebezpieczne warunki.