Tuesday, February 8, 2022

Firma Ben & Jerry's, żąda od Bidena deeskalacji zamiast wysłania żołnierzy do Europy


 W piątek na jej oficjalnym profilu firmy produkującej lody, Ben & Jerry’s, na Twitterze pojawił się wpis krytykujący prezydenta Joe Bidena po decyzji o skierowaniu do Europy dodatkowego kontyngentu amerykańskich żołnierzy.

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. We call on President Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia’s threats against Ukraine only fans the flame of war.

Nie można jednocześnie zapobiegać i przygotowywać się do wojny. Wzywamy prezydenta Bidena do deeskalacji napięć i pracy na rzecz pokoju, zamiast przygotowywać się do wojny. Wysłanie kolejnych tysięcy żołnierzy amerykańskich do Europy w odpowiedzi na groźby Rosji wobec Ukrainy tylko podsyca płomień wojny.

Właściciel Ben & Jerry’s, Ben Cohen, może sobie pozwolić na taką krytykę, bo jest jednym z największych ofiarodawców dla partii Demokratycznej i promotor LGBT.

Cohen ma już historie popierania ZSRR i Rosji. W 1998 roku głośno sprzeciwiał się przyjęciu Polski do NATO. Wykupił wówczas między innymi całostronicową reklamę w New York Times pod tytułem: "Hey, let's scare the Russians."

Jeśli "Ben & Jerry’s" nie popiera Polski to Polonia nie musi kupować ich lodów. Jest dużo innych dobrych producentów.