On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Wednesday, February 2, 2022

Tydzień Akcji BLM w szkołach w całej Ameryce


 Szkoły w całej Ameryce wdrażają program Szkolny Tydzień Akcji komunistycznej Black Lives Matter, który wzywa do „zakłócenia zachodniej nuklearnej dynamiki rodziny” bo z ich punktu widzenia nasz model rodziny jest zły a ich przynosi wspaniałe rezultaty.

Tydzień działania rozpoczął się w poniedziałek w szkołach od stanu Waszyngton po Massachusetts, wprowadzając do klas program, który głosi kontrowersyjne idee.

Zgodnie z tygodniowym „zestawem startowym” opublikowanym na stronie internetowej Black Lives Matter at School, grupa ma listę czterech „żądań narodowych”, które obejmują finansowanie „doradców, a nie gliniarzy” i nakaz nauki „czarnej historii i badań etnicznych” w klasach.

Dodatkowo, program zajęć w tygodniu skupia się na 13 „zasadach przewodnich Black Lives Matter”, które obejmują pojęcia takie jak „Czarne wioski” i „Globalizm”.

„Czarne wioski to zakłócenie dynamiki zachodniej rodziny nuklearnej i powrót do „wioski zbiorowej”, która dba o siebie nawzajem” – czytamy w zestawie startowym.

„Najbardziej racjonalni myśliciele zgadzają się, że szkoły publiczne nie powinny być domem dla aktywizmu politycznego, z jakiejkolwiek strony podziału politycznego, ale szkoły publiczne w całej Ameryce, od Bostonu po Seattle, otworzyły swoje podwoje dla nauczania aktywistów z organizacji politycznej Black Lives Matter ”, powiedziała w oświadczeniu wiceprezes Parents Defending Education Asra Nomani.

„Pod osłoną tygodnia akcji, zatytułowanego „Czarne życie ma znaczenie w szkole”, dzieci w wieku pięciu lat są szkolone, jak być działaczami politycznymi” – kontynuowała Nomani. „To, czego jesteśmy świadkami, to sponsorowana przez państwo indoktrynacja polityczna, wykorzystująca kolorowanki, pokazy slajdów do pobrania i konkursy, aby uczyć „aktywizmu sprawiedliwości społecznej”.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.