On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, April 25, 2022

Exxon zakazuje wywieszania flag LGBTQ i Black Lives Matter na firmowych masztach


 Exxon zakazuje wywieszania flagi LGBTQ przed siedzibą firmy w Houston podczas 'miesiąca dumy' (Pride Month) LGBTQ w czerwcu.

Firma zaktualizowała wytyczne dotyczące dopuszczalnych flag, które można umieszczać przed biurami, które objęły zakaz „flag pozycji zewnętrznej”, w tym flagi dumy i flagi Black Lives Matter, zgodnie z nową polityką firmy.

Zgodnie z raportem 'Bloomberg News', nowa zasada zezwala na wywieszanie flagi reprezentującej grupę pracowników LGBTQ. 

Posunięcie Exxona nie zostało dobrze przyjęte przez członków LGBTQ którzy pracują dla firmy. Oczywiście nikt się nie pyta wszystkich innych grup pracowniczych co oni o tym myślą.