Wednesday, July 20, 2022

Rodzice bardziej ufają Republikanom w sprawach edukacji


 Ankieta zlecona przez jeden z największych związków zawodowych nauczycieli w kraju wykazała, że Republikanie mają przewagę nad Demokratami pod względem zaufania wyborców do zajmowania się edukacją.

Amerykańska Federacja Nauczycieli (AFT) zleciła Hart Research Associates przeprowadzenie ankiety, pytając: „Ogólnie rzecz biorąc, czy masz większe zaufanie do Demokratów lub Republikanów, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów edukacyjnych?”

Ankieta została przeprowadzona w siedmiu stanach gdzie wpływy partyjne sa wyrównane pokazała, że Republikanie mają małą przewagę, 39% nad 38%, i wyborcy ich partii bardziej ufają im w sprawach edukacji.

"Wyniki sondażu na zlecenie związków pokazują, że prawdopodobni wyborcy w stanach 'pola bitwy' mają większe zaufanie do Republikanów niż Demokratów w kwestii edukacji. Wyniki sondażu związkowego pokazują również, że prawdopodobni wyborcy mają znacznie większe zaufanie do nauczycieli i organizacji rodziców niż do związków nauczycieli. Niezbyt dobry wiadomość dla szefów związkowych" - mówi wysoki rangą przedstawiciel Amerykańskiej Federacji na rzecz Dzieci Corey DeAngelis.

Badanie wykazało, że zarówno Demokraci, jak i Republikanie byli postrzegani jako odpowiedzialni za upolitycznienie edukacji i uczynienie edukacji częścią wojny kulturowej. Jednak w odpowiedzi na to samo pytanie 33% odpowiedziało, że Demokraci byli odpowiedzialni za upolitycznienie edukacji, a 28% stwierdziło, że Republikanie przyczynili się do tego problemu. 

W odpowiedzi na wyniki sondażu prezydent AFT Randi Weingarten nakłaniała Demokratów do nasilenia reakcji przeciwko atakom republikanów w sprawie "krytycznej teorii rasowej" propagowanej w szkołach.

Od początku pandemii spotkania rady szkolnej stały się polem bitwy między rodzicami a urzędnikami szkolnymi.