On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, September 22, 2022

Senat zatwierdził traktat klimatyczny ONZ, który podniesie ceny wielu produktów


 Senat przegłosował ratyfikacje porozumienia klimatycznego ONZ sprzed dziesięcioleci, które ogranicza użycie substancji chemicznej znajdującej się w sprzęcie gospodarstwa domowego.

Traktat został po raz pierwszy wprowadzony w 1987 r. na mocy Protokołu Montrealskiego ONZ i od tego czasu został ratyfikowany przez 138 stron międzynarodowych, w tym Unię Europejską.

Traktat wymaga od sygnatariuszy zmniejszenia zużycia wodorofluorowęglowodorów (HFC), substancji chemicznej powszechnie występującej w lodówkach i klimatyzatorach, o 85% do 2033 roku. Ekolodzy i prawodawcy naciskali na redukcję HFC, argumentując, że substancja chemiczna jest silnym gazem cieplarnianym, zmiana klimatu.

Eksperci ostrzegają jednak, że ratyfikacja traktatu doprowadzi do wyższych cen konsumenckich urządzeń, ponieważ producenci będą zmuszeni zastąpić produkty zawierające HFC technologiami nowej generacji. Koszty naprawy starego sprzętu za pomocą HFC również wzrosną, ponieważ dostawy będą coraz rzadsze, stwierdzili.