Thursday, January 19, 2023

Microsoft zwalnia 10 000 pracowników


Fox Business:
Microsoft zwolni 10 000 pracowników, potwierdziła firma w środę.

Posunięcie, które nastąpi pod koniec trzeciego kwartału, jest „w odpowiedzi na warunki makroekonomiczne i zmieniające się priorytety klientów”, zgodnie z wnioskiem złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W swoim najnowszym raporcie rocznym firma technologiczna podała, że jej całkowite zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na koniec czerwca wyniosło 221 000. Spośród tych miejsc pracy 122 000 znajdowało się w Stanach Zjednoczonych.

To nie jedyna firma technologiczna, która masowo zwalnia pracowników.

Amazon zaczął zwalniać 18 000 pracowników ze swojej 1,5-milionowej globalnej siły roboczej w ramach swoich największych zwolnień w historii.