On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, May 9, 2023

Katolickie szpitale wygraly z administracja Bidena

 Fox News: Katolicki system szpitalny, Saint Francis (św. Franciszka) który administracja Bidena prawie zmusiła do utraty akredytacji z powodu wiecznego płomienia w swoich kaplicach, odczuwa ulgę, że po groźbie sporu sądowego rząd federalny wycofał się ze swoch grozb, powiedział jego adwokat w Fox News Digital.

Rząd federalny próbował zmusić system katolickich szpitali św. Franciszka w Oklahomie do wyboru między utratą akredytacji dla Medicaid i Medicare a usunięciem wiecznych płomieni z kaplic, co jest kluczowe dla ich wiary. System szpitalny odmówił, powołując się na ich prawa wynikające z Pierwszej Poprawki do Konstytucji i przekonania religijne. 

Decyzja administracji Bidena przeciwko odebraniu akredytacji nastąpiła po zjadliwym liście szpitali św. Franciszka do sekretarza ds. Zdrowia i opieki społecznej Xaviera Becerry z 2 maja:

„Naraziliście nie tylko system opieki zdrowotnej Saint Francis na niebezpieczeństwo, ale cały stan Oklahoma i każdą osobę potrzebującą wyjątkowej opieki systemu opieki zdrowotnej Saint Francis, wszystko dlatego, że szpitale świętego Franciszka utrzymuja jeden, zamknięty i z czcią strzeżony wieczny płomień w swoich kaplicach” – kontynuuje list. „Wymagając od Świętego Franciszka zgaszenia płomienia, próbujecie zgasić nie tylko świecę, ale także prawa Pierwszej Poprawki dla Systemu Zdrowia Świętego Franciszka, a także niezbędną opiekę zdrowotną dla osób starszych, biednych i niepełnosprawnych w Oklahomie”.

Doradca systemu opieki zdrowotnej powiedział, że odcięcie akredytacji dla Medicare i Medicaid spowodowałoby nieodwracalne straty finansowe dla ich instytucji. „To rażące naruszenie praw szpitali świętego Franciszka”.