Saturday, May 13, 2023

Rodzice opisują falę gróźb za kwestionowanie programu LGBTQ w swoim okręgu szkolnym

Fox News: Rodzice w hrabstwie Loudoun w Wirginii twierdzą, że stali się celem brutalnych gróźb w mediach społecznościowych za wypowiadanie się przeciwko programowi LGBTQ okręgu szkolnego.

„Powiedzieli, że chcą mnie zabić” – matka dziecka z okręgu Loudoun i współzałożycielka Armii Rodziców, Alisha Brand, powiedziała Fox News w piątek o groźbach na stronie „Loudoun Love Warriors” na Facebooku.

Brand powiedziała, że jej organizacja, która opowiada się za doskonałością w edukacji, bezpieczeństwem szkolnym i prawami rodzicielskimi, sprawiła, że aktywiści online byli „bardzo wściekli”, co doprowadziło do „gróźb śmierci”.

Grupa „Loudoun Love Warriors” obejmuje członków, którzy wydają się być powiązani z prokuratorem hrabstwa, przewodniczącym rady szkolnej, trojgiem członków rady szkolnej, kandydata na szeryfa i innych urzędników. Żaden z urzędników osobiście nikomu nie groził (ale znając "zasady" na Facebook można się tylko dziwić, dlaczego te groźby nie zostały szybko usunięte przez administratorów). 

„Groźby z użyciem przemocy nigdy nie są akceptowalne, a czasami mogą być przestępstwem. Osobiście potępiam każdy brutalny język, a moje biuro zbada, czy popełniono przestępstwo. Ze względu na możliwość wszczęcia dochodzenia karnego nie mogę w tej chwili komentować” – powiedział prokurator okręgu Loudoun, Buta Biberaj, w odpowiedzi na te informacje. - Zobaczymy (PN).