Friday, June 30, 2023

Grafik nie musi ich tworzyć websites dla małżeństw osób tej samej płci

FOX News: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł , że grafik z Kolorado, który chce tworzyć strony ślubne, nie musi ich tworzyć dla małżeństw osób tej samej płci, w przełomowej decyzji, która stawia interesy niedyskryminacji LGBTQ przeciwko wolności wynikającej z Pierwszej Poprawki do Konstytucji. 

W decyzji 6-3 wydanej w piątek, sąd najwyższy orzekł na korzyść artystki Lorie Smith, która pozwała Kolorado w związku z prawem antydyskryminacyjnym, które zabrania firmom oferującym sprzedaż lub inne usługi publiczne odmowy świadczenia usług w oparciu o orientację seksualną klienta.

Sędzia Neil Gorsuch jest autorem opinii większości, w której stwierdzono, że „W tym przypadku Kolorado stara się zmusić osobę do mówienia w sposób nie zgodny z jej poglądami i sprzeczny z jej sumieniem w sprawie o doniosłym znaczeniu”. 

„Trybunał utrzymuje, że możliwość samodzielnego myślenia i swobodnego wyrażania tych myśli jest jedną z naszych najcenniejszych swobód i częścią tego, co utrzymuje silną Republikę” – kontynuował Gorsuch.