Tuesday, August 22, 2023

W Wirginii szkolny dystrykt przeciwstawia się prawu dotyczącemu tożsamości płciowej które mówi: „Rodzice rządzą”

Fox News: Szkoły publiczne hrabstwa Prince William wydały w zeszłym tygodniu oświadczenie, w którym stwierdziły, że będą trzymać się starszej polityki, która dotyczy „praw uczniów transpłciowych ale niezgodnych z płcią”, ponieważ jest „zgodna  z federalnymi i stanowymi przepisami antydyskryminacyjnymi."

Gubernator Glenn Youngkin, R-Va., odpowiedział okręgowi szkolnemu, że takie jest prawo, i okręg „nie ma wyboru” w sprawie. 

Zasady z 2021 r. dla okręgów szkolnych zezwalały uczniom transpłciowym na korzystanie z łazienek i obiektów szkolnych, które odpowiadały ich tożsamości płciowej, a także wymagały od nauczycieli używania preferowanych przez uczniów zaimków płciowych .

Zaktualizowane zasady z 2023 r wymagają od uczniów korzystania ze szkolnych łazienek i szatni odpowiadających ich płci przypisanej przy urodzeniu. Zabroniają również nauczycielom zwracania się do ucznia innym imieniem lub zaimkiem, chyba że rodzice ucznia zostali powiadomieni, a rodzice zażądają zmiany na piśmie. 

„Prawo jest jasne, że ja wydaję modelowe zasady, a lokalne okręgi szkolne muszą przyjąć zasady zgodne z tymi modelowymi zasadami. Dodałbym do tego, że jest to zdrowy rozsądek” – powiedział Youngkin. 

„Bardzo otwarcie mówimy, że po pierwsze, rodzice są odpowiedzialni za życie swoich dzieci. Dzieci nie należą do państwa. Należą do rodziców i rodzin i mają decydujący głos w decyzjach, które to dziecko zamierza podjąć i robić to z rodzicem, a nie z biurokratą”. 

Dodał, że rodzice powinni mieć najwyższą władzę w szeregu kwestii szkolnych, takich jak to, czy ich dziecko powinno nosić maskę w szkole i czy materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym powinny zostać usunięte z programu nauczania. 

Youngkin powiedział prezenterce telewizyjnej Marthie MacCallum, że nie tylko republikańscy rodzice walczą o swoje prawa w edukacji.