Sunday, October 8, 2023

Alaska zaczyna wypłacać mieszkańcom coroczne dywidendy za ropę

Fox Business: Mieszkańcy Alaski zaczną otrzymywać coroczne dywidendy ze stanowego funduszu energetycznego w czwartek. Całkowita wypłata w 2023 r. wyniesie 1312 dolarów na mieszkańca, co oznacza spadek w porównaniu z ubiegłoroczną dywidendą wynoszącą 3284 dolarów, ale wyższą niż średnia wypłata wynosząca około 1200 dolarów od momentu powstania funduszu.

Mieszkańcy Alaski uznani za kwalifikujących się do corocznej wypłaty dywidendy otrzymają środki na kontach w czwartek w ramach pierwszej masowej wypłaty.

Druga wypłata zaplanowana jest na 26 października obejmie tych mieszkańców Alaski, którzy złożyli wniosek o czek papierowy.

„Stały Fundusz Alaski został utworzony przez mieszkańców Alaski, którzy zagłosowali za zmianą konstytucji w celu przeznaczenia, oszczędzania i inwestowania części stanowych dochodów z ropy i wydobycia z korzyścią dla wszystkich pokoleń” – napisał Deven Mitchell, dyrektor wykonawczy Alaska Permanent Fund Corporation. „Jako fundusz publiczny, za majątek Funduszu odpowiada każdy mieszkaniec stanu.

„Dzięki trudnym rynkom inwestycyjnym Fundusz po raz kolejny wykazał swoją odporność, stawiając czoła trudnościom gospodarczym” – dodał Mitchell. „Rok finansowy 2023 zakończył się całkowitym zwrotem wyników na poziomie 5,18%”.

Mieszkańcy Alaski są uprawnieni do rocznej dywidendy z Funduszu Stałego, chyba że:

  • Byli nieobecni w stanie dłużej niż 180 dni (chyba że była to nieobecność dopuszczalna zgodnie z prawem);
  • Byli skazani w stanie za przestępstwo w roku kwalifikacyjnym; lub
  • Zostali pozbawieni wolności za przestępstwo lub wykroczenie w następstwie wcześniejszego skazania za przestępstwo lub wielokrotne wcześniejsze wykroczenia w roku kwalifikacyjnym.